ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ใบสั่งจ้างตรวจเช็คระบบเครื่องยนต์พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุดรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฎบ-9998 กรุงเทพมหานคร เลขที่ 24/2562 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561

ใบสั่งจ้างตรวจเช็คระบบเครื่องยนต์พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุดรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฎบ-9998 กรุงเทพมหานคร เลขที่ 24/2562 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561

ใบสั่งจ้างตรวจเช็คระบบเครื่องยนต์พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุดรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฎบ-9998 กรุงเทพมหานคร เลขที่ 24/2562 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 กับบริษัท วรจักร์ยนต์ จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 39,902.23 บาท

เอกสารแนบ

24-2562 ซ่อมรถ ฎบ-9998

ขนาดไฟล์:1.27 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 35 ครั้ง