ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ใบสั่งจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ EMINENT ขนาด 30,000 BTU บริเวณห้องทำงานส่วนอัตรากำลังและระบบงาน ชั้น 4 เลขที่ 13/2562 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561

ใบสั่งจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ EMINENT ขนาด 30,000 BTU บริเวณห้องทำงานส่วนอัตรากำลังและระบบงาน ชั้น 4 เลขที่ 13/2562 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561

ใบสั่งจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ EMINENT ขนาด 30,000 BTU บริเวณห้องทำงานส่วนอัตรากำลังและระบบงาน ชั้น 4 เลขที่ 13/2562 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 กับห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนพลรุ่งเรืองซัพพลาย เป็นเงินทั้งสิ้น 2,461 บาท

เอกสารแนบ

13-2562

ขนาดไฟล์:0.77 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 14 ครั้ง