ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ใบสั่งจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ EMINENT ขนาด 24,000 BTU บริเวณห้องทำงานส่วนวินัย ชั้น 4 เลขที่ 17/2562 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561

ใบสั่งจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ EMINENT ขนาด 24,000 BTU บริเวณห้องทำงานส่วนวินัย ชั้น 4 เลขที่ 17/2562 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561

ใบสั่งจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ EMINENT ขนาด 24,000 BTU บริเวณห้องทำงานส่วนวินัย ชั้น 4 เลขที่ 17/2562 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 กับห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนพลรุ่งเรืองซัพพลาย เป็นเงินทั้งสิ้น 3,531 บาท

เอกสารแนบ

17-2562

ขนาดไฟล์:0.78 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 10 ครั้ง