ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ใบสั่งจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ COMFORT ขนาด 30,176.07 BTU ชนิดแขวน บริเวณห้องทำงานที่ปรึกษากฎหมาย ชั้น 17 เลขที่ 18/2562 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561

ใบสั่งจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ COMFORT ขนาด 30,176.07 BTU ชนิดแขวน บริเวณห้องทำงานที่ปรึกษากฎหมาย ชั้น 17 เลขที่ 18/2562 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561

ใบสั่งจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ COMFORT ขนาด 30,176.07 BTU ชนิดแขวน บริเวณห้องทำงานที่ปรึกษากฎหมาย ชั้น 17 เลขที่ 18/2562 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 กับห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนพลรุ่งเรืองซัพพลาย เป็นเงินทั้งสิ้น 2,782 บาท

เอกสารแนบ

18-2562

ขนาดไฟล์:0.77 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 24 ครั้ง