ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ใบสั่งจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง บริเวณห้องรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชั้น 15 เลขที่ 20/2562 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561

ใบสั่งจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง บริเวณห้องรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชั้น 15 เลขที่ 20/2562 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561

ใบสั่งจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง บริเวณห้องรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชั้น 15 เลขที่ 20/2562 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 กับห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนพลรุ่งเรืองซัพพลาย เป็นเงินทั้งสิ้น 4,922 บาท

เอกสารแนบ

20-2562

ขนาดไฟล์:0.84 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 34 ครั้ง