ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ใบสั่งจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ เซ็นทรัลแอร์ ขนาด 56,298 BTU ชนิดแขวน บริเวณห้องควบคุมลิฟต์ ชั้น 21 เลขที่ 21/2562 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561

ใบสั่งจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ เซ็นทรัลแอร์ ขนาด 56,298 BTU ชนิดแขวน บริเวณห้องควบคุมลิฟต์ ชั้น 21 เลขที่ 21/2562 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561

ใบสั่งจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ เซ็นทรัลแอร์ ขนาด 56,298 BTU ชนิดแขวน บริเวณห้องควบคุมลิฟต์ ชั้น 21 เลขที่ 21/2562 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 กับห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนพลรุ่งเรืองซัพพลาย เป็นเงินทั้งสิ้น 5,371.40 บาท

เอกสารแนบ

21-2562

ขนาดไฟล์:1.04 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 34 ครั้ง