ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ใบสั่งจ้างซ่อมประตูทางเข้า-ออกสำนักงานรัฐมนตรี ประตูทางหนีไฟ ชั้น 19 และประตูหนีไฟ ชั้น 20 เลขที่ 25/2562 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561

ใบสั่งจ้างซ่อมประตูทางเข้า-ออกสำนักงานรัฐมนตรี ประตูทางหนีไฟ ชั้น 19 และประตูหนีไฟ ชั้น 20 เลขที่ 25/2562 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561

ใบสั่งจ้างซ่อมประตูทางเข้า-ออกสำนักงานรัฐมนตรี ประตูทางหนีไฟ ชั้น 19 และประตูหนีไฟ ชั้น 20 เลขที่ 25/2562 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 กับบริษัท เพรทตี้โฮมรัฐ จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 20,330 บาท

เอกสารแนบ

25-2562

ขนาดไฟล์:1.10 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 36 ครั้ง