ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ใบสั่งจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง บริเวณห้องรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชั้น 14 เลขที่ 26/2562 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561

ใบสั่งจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง บริเวณห้องรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชั้น 14 เลขที่ 26/2562 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561

ใบสั่งจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง บริเวณห้องรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชั้น 14 เลขที่ 26/2562 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 กับห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนพลรุ่งเรืองซัพพลาย เป็นเงินทั้งสิ้น 14,070.50 บาท

เอกสารแนบ

26-2562

ขนาดไฟล์:1.29 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 27 ครั้ง