ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ใบสั่งจ้างซ่อมแซมห้องทำงานรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชั้น 15 เลขที่ 27/2562 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561

ใบสั่งจ้างซ่อมแซมห้องทำงานรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชั้น 15 เลขที่ 27/2562 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561

ใบสั่งจ้างซ่อมแซมห้องทำงานรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชั้น 15 เลขที่ 27/2562 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 กับบริษัท เพรทตี้โฮมรัฐ จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 63,355.77 บาท

เอกสารแนบ

27-2562

ขนาดไฟล์:0.89 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 33 ครั้ง