ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่บริเวณทางเดินหน้าลิฟต์ ชั้น 4 และชั้น 14 - 20 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่บริเวณทางเดินหน้าลิฟต์ ชั้น 4 และชั้น 14 - 20 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่บริเวณทางเดินหน้าลิฟต์ ชั้น 4 และชั้น 14 - 20 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารแนบ

ประกาศประกวดราคาจ้างฯ

ขนาดไฟล์:13.22 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 41 ครั้ง

A-00

ขนาดไฟล์:15.54 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 61 ครั้ง

A-01

ขนาดไฟล์:15.60 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 62 ครั้ง

A-02

ขนาดไฟล์:16.24 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 58 ครั้ง

A-03

ขนาดไฟล์:15.39 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 60 ครั้ง

A-04

ขนาดไฟล์:15.36 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 62 ครั้ง

A-05

ขนาดไฟล์:15.93 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 59 ครั้ง

A-06

ขนาดไฟล์:15.92 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 64 ครั้ง

A-07

ขนาดไฟล์:15.82 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 63 ครั้ง

A-08

ขนาดไฟล์:15.44 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 59 ครั้ง

A-09

ขนาดไฟล์:15.65 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 51 ครั้ง

A-10

ขนาดไฟล์:15.69 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 60 ครั้ง

A-11

ขนาดไฟล์:14.15 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 63 ครั้ง