ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

(ร่าง)ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการจัดซื้อรถบรรทุก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(ร่าง)ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการจัดซื้อรถบรรทุก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(ร่าง)ประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการจัดซื้อรถบรรทุก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารแนบ

(ร่าง)ประกาศ

ขนาดไฟล์:7.87 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 63 ครั้ง

บันทึกคณะกรรมการกำหนดราคากลางในการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน

ขนาดไฟล์:1.90 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 57 ครั้ง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ_รถบรรทุกขยะ

ขนาดไฟล์:5.83 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 108 ครั้ง