ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอรา จัดทำป้ายพลาสวู้ดประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรป่าชายเลน จำนวน 20 ป้าย (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอรา จัดทำป้ายพลาสวู้ดประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรป่าชายเลน จำนวน 20 ป้าย (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอรา จัดทำป้ายพลาสวู้ดประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรป่าชายเลน จำนวน 20 ป้าย (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง)

สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/28009/nws/13