Loading...

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องวิเคราะห์โครงสร้างสารอันตรายแบบภาคสนาม (โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องวิเคราะห์โครงสร้างสารอันตรายแบบภาคสนาม (โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องวิเคราะห์โครงสร้างสารอันตรายแบบภาคสนาม (โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารแนบ

Image111218144733

ขนาดไฟล์:9.47 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 18 ครั้ง