ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ใบสั่งจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และตรวจเช็คสภาพรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฎป-7517 กรุงเทพมหานคร เลขที่ 29/2562 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2561

ใบสั่งจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และตรวจเช็คสภาพรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฎป-7517 กรุงเทพมหานคร เลขที่ 29/2562 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2561

ใบสั่งจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และตรวจเช็คสภาพรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฎป-7517 กรุงเทพมหานคร เลขที่ 29/2562 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2561 กับร้านเอี๋ยวบริการ เป็นเงินทั้งสิ้น 18,750 บาท

เอกสารแนบ

29-2562 ฎป-7517

ขนาดไฟล์:1.03 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 11 ครั้ง