Loading...

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (โครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (โครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (โครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารแนบ

Image131218112023

ขนาดไฟล์:17.02 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 12 ครั้ง