ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ปรับปรุงหลังรับฟังคำวิจารณ์) กำหนดรับฟังคำวิจารณ์ระหว่างวันที่ 20-26 ตุลาคม 2559

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ปรับปรุงหลังรับฟังคำวิจารณ์) กำหนดรับฟังคำวิจารณ์ระหว่างวันที่ 20-26 ตุลาคม 2559

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ปรับปรุงหลังรับฟังคำวิจารณ์) กำหนดรับฟังคำวิจารณ์ระหว่างวันที่ 20-26 ตุลาคม 2559

เอกสารแนบ

article_20160930183754

ขนาดไฟล์:0.55 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 36 ครั้ง