ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) กำหนดรับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 14-18 ธันวาคม 2561

ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) กำหนดรับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 14-18 ธันวาคม 2561

.

เอกสารแนบ

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก13122561

ขนาดไฟล์:10.86 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 13 ครั้ง