ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาเพาะชากล้าไม้ จำนวน ๒๕๐,๐๐๐ กล้า

ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาเพาะชากล้าไม้ จำนวน ๒๕๐,๐๐๐ กล้า

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาเพาะชำกล้าไม้ จำนวน 250,000 กล้า โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีส่วนร่วม ตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เอกสารแนบ

251059001

ขนาดไฟล์:0.08 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 19 ครั้ง

171059002

ขนาดไฟล์:0.22 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 20 ครั้ง

241159001

ขนาดไฟล์:0.20 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 21 ครั้ง

091159001

ขนาดไฟล์:0.22 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 20 ครั้ง

251059002

ขนาดไฟล์:0.24 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 31 ครั้ง