ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ใบสั่งจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และตรวจเช็คสภาพรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮม-8110 กรุงเทพมหานคร เลขที่ 30/2562 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2561

ใบสั่งจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และตรวจเช็คสภาพรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮม-8110 กรุงเทพมหานคร เลขที่ 30/2562 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2561

ใบสั่งจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และตรวจเช็คสภาพรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮม-8110 กรุงเทพมหานคร เลขที่ 30/2562 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2561 กับร้านเอี๋ยวบริการ เป็นเงินทั้งสิ้น 17,680 บาท

เอกสารแนบ

30-2562 ฮม-8110

ขนาดไฟล์:0.98 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 46 ครั้ง