ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ร่างประกาศและร่าง TOR ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 19 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยกำหนดรับฟังคำวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 2 พ.ย. ถึง 7 พ.ย. 2559

ร่างประกาศและร่าง TOR ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 19 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยกำหนดรับฟังคำวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 2 พ.ย. ถึง 7 พ.ย. 2559

ร่างประกาศและร่าง TOR ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 19 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยกำหนดรับฟังคำวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 2 พ.ย. ถึง 7 พ.ย. 2559

เอกสารแนบ

ร่าง เอกสารประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์

ขนาดไฟล์:4.88 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 20 ครั้ง

ร่าง ประกาศ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ขนาดไฟล์:0.91 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 24 ครั้ง