ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ใบสั่งซื้อพัดลมอุตสาหกรรมพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด บริเวณกองตรวจราชการ ชั้น 18 เลขที่ 25/2562 ลงวันที่ 2 มกราคม 2561

ใบสั่งซื้อพัดลมอุตสาหกรรมพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด บริเวณกองตรวจราชการ ชั้น 18 เลขที่ 25/2562 ลงวันที่ 2 มกราคม 2561

ใบสั่งซื้อพัดลมอุตสาหกรรมพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด บริเวณกองตรวจราชการ ชั้น 18 เลขที่ 25/2562 ลงวันที่ 2 มกราคม 2561 กับห้างหุ้นส่วนสามัญ ที พี เอ็น กรุ๊ป  เป็นเงินทั้งสิ้น 8,774 บาท

เอกสารแนบ

ใบสั่งซื้อ 25-2562

ขนาดไฟล์:0.71 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 39 ครั้ง