ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ใบสั่งจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และตรวจเช็คสภาพรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ศช-9308 กรุงเทพมหานคร เลขที่ 35/2562 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2561

ใบสั่งจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และตรวจเช็คสภาพรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ศช-9308 กรุงเทพมหานคร เลขที่ 35/2562 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2561

ใบสั่งจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และตรวจเช็คสภาพรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ศช-9308 กรุงเทพมหานคร เลขที่ 35/2562 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2561 กับร้านเอี๋ยวบริการ เป็นเงินทั้งสิ้น 21,550 บาท

เอกสารแนบ

35-2562 ศช-9308

ขนาดไฟล์:0.93 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 37 ครั้ง