ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม) เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 พ.ย. 2559

ประกาศสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม) เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 พ.ย. 2559

ประกาศสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม) เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 พ.ย. 2559

เอกสารแนบ

detail_attribute

ขนาดไฟล์:3.23 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 39 ครั้ง

การประกาศราคากลาง_ราคาอางอง

ขนาดไฟล์:0.50 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 58 ครั้ง

เอกสารประกวดราคา(1)

ขนาดไฟล์:0.20 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 36 ครั้ง