ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างติดตั้งกระจกบานเลื่อน ชั้น 14 ถึงชั้น 20 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยกำหนดรับฟังคำวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ย. ถึง 25 พ.ย. 2559

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างติดตั้งกระจกบานเลื่อน ชั้น 14 ถึงชั้น 20 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยกำหนดรับฟังคำวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ย. ถึง 25 พ.ย. 2559

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างติดตั้งกระจกบานเลื่อน ชั้น 14 ถึงชั้น 20 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยกำหนดรับฟังคำวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ย. ถึง 25 พ.ย. 2559

เอกสารแนบ

article_20161122163327

ขนาดไฟล์:9.87 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 59 ครั้ง