ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ใบสั่งซื้อผ้าม่านแบบพับพร้อมติดตั้ง บริเวณประตูห้องประชุมปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชั้น 17 เลขที่ 26/2562 ลงวันที่ 16 มกราคม 2562

ใบสั่งซื้อผ้าม่านแบบพับพร้อมติดตั้ง บริเวณประตูห้องประชุมปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชั้น 17 เลขที่ 26/2562 ลงวันที่ 16 มกราคม 2562

ใบสั่งซื้อผ้าม่านแบบพับพร้อมติดตั้ง บริเวณประตูห้องประชุมปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชั้น 17 เลขที่ 26/2562 ลงวันที่ 16 มกราคม 2562 กับบริษัท ทูแอดวานซ์ จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 5,671 บาท

เอกสารแนบ

ใบสั่งซื้อ 26-2562

ขนาดไฟล์:0.75 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 37 ครั้ง