ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ใบสั่งจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และตรวจเช็คสภาพรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ศฉ-5174 กรุงเทพมหานคร เลขที่ 40/2562 ลงวันที่ 14 มกราคม 2562

ใบสั่งจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และตรวจเช็คสภาพรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ศฉ-5174 กรุงเทพมหานคร เลขที่ 40/2562 ลงวันที่ 14 มกราคม 2562

ใบสั่งจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และตรวจเช็คสภาพรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ศฉ-5174 กรุงเทพมหานคร เลขที่ 40/2562 ลงวันที่ 14 มกราคม 2562 กับร้านเอี๋ยวบริการ เป็นเงินทั้งสิ้น 9,740 บาท

เอกสารแนบ

40-2562

ขนาดไฟล์:0.93 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 22 ครั้ง