ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ใบสั่งจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ TASAKI ขนาด 31,565 BTU ชนิดแขวน บริเวณห้องรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชั้น 14 เลขที่ 46/2562 ลงวันที่ 21 มกราคม 2562

ใบสั่งจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ TASAKI ขนาด 31,565 BTU ชนิดแขวน บริเวณห้องรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชั้น 14 เลขที่ 46/2562 ลงวันที่ 21 มกราคม 2562

ใบสั่งจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ TASAKI ขนาด 31,565 BTU ชนิดแขวน บริเวณห้องรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชั้น 14 เลขที่ 46/2562 ลงวันที่ 21 มกราคม 2562 กับห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนพลรุ่งเรืองซัพพลาย เป็นเงินทั้งสิ้น 4,879.20 บาท

เอกสารแนบ

46-2562

ขนาดไฟล์:0.68 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 35 ครั้ง