ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ใบสั่งซื้อเลขที่ ๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ชุดรับแขก) ห้องรับรอง ชั้น ๒๐

ใบสั่งซื้อเลขที่ ๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ชุดรับแขก) ห้องรับรอง ชั้น ๒๐

ใบสั่งซื้อเลขที่ ๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ชุดรับแขก) ห้องรับรอง ชั้น ๒๐ กับ บริษัท ไฟน์ ไลน์ ซัพพลาย จำกัด เป็นเงิน ๙๙,๕๑๐ บาท

เอกสารแนบ

img-123074151

ขนาดไฟล์:0.41 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 33 ครั้ง