ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ใบสั่งจ้างเลขที่ ๑๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ จ้างเช็คระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน สส-๓๘๘๘ กทม.

ใบสั่งจ้างเลขที่ ๑๖/๒๕๖๒  ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ จ้างเช็คระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน สส-๓๘๘๘ กทม.

ใบสั่งจ้างเลขที่ ๑๖/๒๕๖๒  ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ จ้างเช็คระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน สส-๓๘๘๘ กทม. กับ บริษัท วรจักร์ยนต์ จำกัด เป็นเงิน ๕,๒๖๐.๒๓ บาท

เอกสารแนบ

img-123101227

ขนาดไฟล์:0.51 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 37 ครั้ง