Loading...

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิะีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กำหนดรับฟังคำวิจารณ์วันที่ 24 - 29 มกราคม 2562

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิะีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กำหนดรับฟังคำวิจารณ์วันที่ 24 - 29 มกราคม 2562

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิะีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กำหนดรับฟังคำวิจารณ์วันที่ 24 - 29 มกราคม 2562

เอกสารแนบ

Image240119110923

ขนาดไฟล์:9.37 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 15 ครั้ง