ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ใบสั่งซื้อพัดลมอุตสาหกรรมพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด บริเวณกองตรวจราชการ ชั้น 18 เลขที่ 25/2562 ลงวันที่ 9 มกราคม 2562 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1)

ใบสั่งซื้อพัดลมอุตสาหกรรมพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด บริเวณกองตรวจราชการ ชั้น 18 เลขที่ 25/2562 ลงวันที่ 9 มกราคม 2562 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1)

ใบสั่งซื้อพัดลมอุตสาหกรรมพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด บริเวณกองตรวจราชการ ชั้น 18 เลขที่ 25/2562 ลงวันที่ 9 มกราคม 2562 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1) กับห้างหุ้นส่วนสามัญ ที พี เอ็น กรุ๊ป เป็นเงินทั้งสิ้น 8,774 บาท

เอกสารแนบ

ใบสั่งซื้อ 25-2562 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1)

ขนาดไฟล์:0.70 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 13 ครั้ง