ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ใบสั่งจ้างเลขที่ 20/2562 ลงวันที่ 15 มกราคม 2562 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ชั้น 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กับ ห้างหุ้นส่วนสามัญ ที พี เอ็น กรุ๊ป เป็นเงิน 3,210 บาท

ใบสั่งจ้างเลขที่ 20/2562 ลงวันที่ 15 มกราคม 2562 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ชั้น 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กับ ห้างหุ้นส่วนสามัญ ที พี เอ็น กรุ๊ป เป็นเงิน 3,210 บาท

ใบสั่งจ้างเลขที่ 20/2562 ลงวันที่ 15 มกราคม 2562 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ชั้น 19 กับ ห้างหุ้นส่วนสามัญ ที พี เอ็น กรุ๊ป เป็นเงิน 3,210 บาท

เอกสารแนบ

img-128074039

ขนาดไฟล์:0.49 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 36 ครั้ง