Loading...

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

(ร่าง) ประกาศ และ (ร่าง) เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (โดยให้รับฟังคำวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 28 - 31 มกราคม 2562)

(ร่าง) ประกาศ และ (ร่าง) เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  (โดยให้รับฟังคำวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 28 - 31 มกราคม 2562)

(ร่าง) ประกาศ และ (ร่าง) เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  (โดยให้รับฟังคำวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 28 - 31 มกราคม 2562)

เอกสารแนบ

(ร่าง) ประกาศ

ขนาดไฟล์:0.70 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 16 ครั้ง

(ร่าง) เอกสารประกวดราคาจ้างฯ

ขนาดไฟล์:3.31 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 14 ครั้ง

(ร่าง) TOR

ขนาดไฟล์:6.61 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 14 ครั้ง