ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ใบสั่งจ้างเลขที่ 19/2562 ลงวันที 15 มกราคม 2562 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและเปลี่ยนผ้าเบรครถจักรยานยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน จักรสมอปีก 618

ใบสั่งจ้างเลขที่ 19/2562 ลงวันที 15 มกราคม 2562 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและเปลี่ยนผ้าเบรครถจักรยานยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน จักรสมอปีก 618

ใบสั่งจ้างเลขที่ 19/2562 ลงวันที่ 15 มกราคม 2562 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและเปลี่ยนผ้าเบรครถจักรยานยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน จักรสมอปีก 618 กับ บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด เป็นเงิน 26,614 บาท

เอกสารแนบ

img-131061729

ขนาดไฟล์:0.52 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 15 ครั้ง