ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ใบสั่งจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ศข-7064 กรุงเทพมหานคร เลขที่ 53/2562 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562

ใบสั่งจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ศข-7064 กรุงเทพมหานคร เลขที่ 53/2562 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562

ใบสั่งจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ศข-7064 กรุงเทพมหานคร เลขที่ 53/2562 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 กับร้านเอี๋ยวบริการ เป็นเงินทั้งสิ้น 12,820 บาท

เอกสารแนบ

53-2562 (ศข-7064)

ขนาดไฟล์:0.99 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 36 ครั้ง