ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ใบสั่งจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ TASAKI ขนาด 40,539 BTU ชนิดแขวน บริเวณห้องทำงานส่วนประชาสัมพันธ์ ชั้น 4 เลขที่ 52/2562 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562

ใบสั่งจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ TASAKI ขนาด 40,539 BTU ชนิดแขวน บริเวณห้องทำงานส่วนประชาสัมพันธ์ ชั้น 4 เลขที่ 52/2562 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562

ใบสั่งจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ TASAKI ขนาด 40,539 BTU ชนิดแขวน บริเวณห้องทำงานส่วนประชาสัมพันธ์ ชั้น 4 เลขที่ 52/2562 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 กับห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนพลรุ่งเรืองซัพพลาย เป็นเงินทั้งสิ้น 2,782 บาท

เอกสารแนบ

52-2562

ขนาดไฟล์:0.69 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 37 ครั้ง