ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กำหนดรับฟังคำวิจารณ์ระหว่างวันที่ 6 ม.ค. - 11 ม.ค. 60

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กำหนดรับฟังคำวิจารณ์ระหว่างวันที่ 6 ม.ค. - 11 ม.ค. 60

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กำหนดรับฟังคำวิจารณ์ระหว่างวันที่ 6 ม.ค. - 11 ม.ค. 60

เอกสารแนบ

article_20170106162556(1)

ขนาดไฟล์:5.93 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 146 ครั้ง