ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ใบสั่งซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เลขที่ 01/2562 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2561

ใบสั่งซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เลขที่ 01/2562 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2561

ใบสั่งซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เลขที่ 01/2562 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2561 กับบริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 480,000 บาท

เอกสารแนบ

01-2562

ขนาดไฟล์:0.65 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 34 ครั้ง