ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาจ้างโครงการขุดเจาะน้ำบาดาลแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จำนวน 37 บ่อ โครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการจังหวัดประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ทสจ.ยโสธร

ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาจ้างโครงการขุดเจาะน้ำบาดาลแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จำนวน 37 บ่อ โครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการจังหวัดประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ทสจ.ยโสธร

ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาจ้างโครงการขุดเจาะน้ำบาดาลแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จำนวน 37 บ่อ โครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการจังหวัดประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ทสจ.ยโสธร

เอกสารแนบ

article_20170117165817

ขนาดไฟล์:0.11 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 56 ครั้ง