ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ใบสั่งจ้างเลขที่ 25/2562 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 จ้างเช็คระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ษค-2929

ใบสั่งจ้างเลขที่ 25/2562 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 จ้างเช็คระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ษค-2929

ใบสั่งจ้างเลขที่ 25/2562 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 จ้างเช็คระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ษค-2929 กทม. กับบริษัท วรจักร์ยนต์ จำกัด เป็นเงิน 2,570.25 บาท

เอกสารแนบ

img-215065143

ขนาดไฟล์:0.51 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 38 ครั้ง