ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8 เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาบริหารเต็นท์โดม เวทีพร้อมพรมปูพื้นและสเกิร์ต เครื่องเสียง จอแสดงภาพเคลื่อนไหวแบบแอลอีดี ชุดโชฟาวีไอพี Backdrop พัดลมไอน้ำ โพเดี๊ยม พรมปูพื้นใต้เก้าอี้วีไอพี และอื่นๆ งาน ลงนามปฏิญญาอนุรักษ์เต่าทะเลแห่งประเทศไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8)

ประกาศสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8 เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาบริหารเต็นท์โดม เวทีพร้อมพรมปูพื้นและสเกิร์ต เครื่องเสียง จอแสดงภาพเคลื่อนไหวแบบแอลอีดี ชุดโชฟาวีไอพี Backdrop พัดลมไอน้ำ โพเดี๊ยม พรมปูพื้นใต้เก้าอี้วีไอพี และอื่นๆ งาน ลงนามปฏิญญาอนุรักษ์เต่าทะเลแห่งประเทศไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8)

ประกาศสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8 เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาบริหารเต็นท์โดม เวทีพร้อมพรมปูพื้นและสเกิร์ต เครื่องเสียง จอแสดงภาพเคลื่อนไหวแบบแอลอีดี ชุดโชฟาวีไอพี Backdrop พัดลมไอน้ำ โพเดี๊ยม พรมปูพื้นใต้เก้าอี้วีไอพี และอื่นๆ งาน ลงนามปฏิญญาอนุรักษ์เต่าทะเลแห่งประเทศไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8) สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/29977/nws/13