ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินงานปลูกปะการัง เก็บกิ่งพันธ์ปะการัง และพร้อมติดป้ายกำกับกิ่งปะการัง (จำนวน 14,000 กิ่ง) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8)

ประกาศสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินงานปลูกปะการัง เก็บกิ่งพันธ์ปะการัง และพร้อมติดป้ายกำกับกิ่งปะการัง (จำนวน 14,000 กิ่ง) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8)

ประกาศสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินงานปลูกปะการัง เก็บกิ่งพันธ์ปะการัง และพร้อมติดป้ายกำกับกิ่งปะการัง (จำนวน 14,000 กิ่ง) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8) สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/29981/nws/13