ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผลิตสื่อสาธิตการถ่ายทอดความรู้เพาะชำกล้าไม้ป่าชายเลน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 1 (ตราด)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผลิตสื่อสาธิตการถ่ายทอดความรู้เพาะชำกล้าไม้ป่าชายเลน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 1 (ตราด)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผลิตสื่อสาธิตการถ่ายทอดความรู้เพาะชำกล้าไม้ป่าชายเลน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 1 (ตราด) สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/29986/nws/13