ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ใบสั่งจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ ไซโจเดนกิ ขนาด 25,259.04 BTU ชนิดติดผนัง บริเวณห้องทำงานส่วนการพัสดุ ชั้น 4 เลขที่ 55/2562 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562

ใบสั่งจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ ไซโจเดนกิ ขนาด 25,259.04 BTU ชนิดติดผนัง บริเวณห้องทำงานส่วนการพัสดุ ชั้น 4 เลขที่ 55/2562 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562

ใบสั่งจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ ไซโจเดนกิ ขนาด 25,259.04 BTU ชนิดติดผนัง บริเวณห้องทำงานส่วนการพัสดุ ชั้น 4 เลขที่ 55/2562 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 กับห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนพลรุ่งเรืองซัพพลาย เป็นเงินทั้งสิ้น 5,778 บาท

เอกสารแนบ

55-2562

ขนาดไฟล์:0.86 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 14 ครั้ง