ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลเพื่อจัดกิจกรรมเก็บขยะร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3 และครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9)

ประกาศสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลเพื่อจัดกิจกรรมเก็บขยะร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3 และครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9)

ประกาศสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลเพื่อจัดกิจกรรมเก็บขยะร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3 และครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9) สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่https://www.dmcr.go.th/detailAll/30031/nws/13