ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดสถานที่งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์พร้อมจัดหาเรือบริการดำน้ำ ถังอากาศ และอุปกรณ์ดำน้ำแบบ Scuba กิจกรรมการทำความสะอาดชายหาด แนวปะการัง และปะการังเทียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8)

ประกาศสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดสถานที่งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์พร้อมจัดหาเรือบริการดำน้ำ ถังอากาศ และอุปกรณ์ดำน้ำแบบ Scuba กิจกรรมการทำความสะอาดชายหาด แนวปะการัง และปะการังเทียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8)

ประกาศสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดสถานที่งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์พร้อมจัดหาเรือบริการดำน้ำ ถังอากาศ และอุปกรณ์ดำน้ำแบบ Scuba กิจกรรมการทำความสะอาดชายหาด แนวปะการัง และปะการังเทียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8) สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailAll/30033/nws/13