ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างแปลงแผนแม่บทการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๙ สู่การปฏิบัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่ง)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างแปลงแผนแม่บทการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๙ สู่การปฏิบัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่ง)

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างแปลงแผนแม่บทการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๙ สู่การปฏิบัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่ง) สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่https://www.dmcr.go.th/detailAll/30040/nws/13