Loading...

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง ชั้น 14 ถึงชั้น 20 อาคารกรมควบคุมมลพิษ กำหนดรับฟังคำวิจารณ์ ระหว่างวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 - 16 กุมภาพันธ์ 2560

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง ชั้น 14 ถึงชั้น 20 อาคารกรมควบคุมมลพิษ กำหนดรับฟังคำวิจารณ์ ระหว่างวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 - 16 กุมภาพันธ์ 2560

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง ชั้น 14 ถึงชั้น 20 อาคารกรมควบคุมมลพิษ กำหนดรับฟังคำวิจารณ์ ระหว่างวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 - 16 กุมภาพันธ์ 2560

เอกสารแนบ

แปลน 1

ขนาดไฟล์:1.10 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 87 ครั้ง

แปลน2

ขนาดไฟล์:1.10 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 87 ครั้ง

แปลน3

ขนาดไฟล์:1.08 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 93 ครั้ง

เอกสารประกวดราคาปรับปรุงห้องน้ำ60

ขนาดไฟล์:9.67 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 108 ครั้ง