Loading...

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะน้ำบาดาลแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จำนวน 37 บ่อ โครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการจังหวัดประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้ังที่ 2)ทสจ.ยโสธร

ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะน้ำบาดาลแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จำนวน 37 บ่อ โครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการจังหวัดประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้ังที่ 2)ทสจ.ยโสธร

ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะน้ำบาดาลแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จำนวน 37 บ่อ โครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการจังหวัดประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้ังที่ 2)ทสจ.ยโสธร

เอกสารแนบ

article_20170217163213

ขนาดไฟล์:1.94 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 78 ครั้ง