Loading...

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ใบสั่งซื้อเลขที่ 7/2562 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 7/2562 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 7/2562 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ กับ บริษัท ออฟฟิศ คีปเปอร์ จำกัด เป็นเงิน 7,968 บาท

เอกสารแนบ

img-225035739

ขนาดไฟล์:0.17 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 13 ครั้ง